Semester Exam Results .....

 I M.Tech I Semester Regular Examinations January-2019 Results
 I B.Tech I Semester Regular Examinations December-2018 Results